Обща информация

Мениджър на годината е конкурс за постижения в областта на висшия мениджмънт в България. Целта на конкурса е да отличи тези ръководители, които успешно управляват компаниите в България, като използват най-добрите практики в управлението и притежават необходимите за един отличен мениджър личностни характеристики.

 

Тази година конкурсът се организира за четиринадесети пореден път и ще се проведе на три етапа в периода юни - ноември 2021г.

 

Участници в конкурса са хора на най-високо управленско ниво – управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие.

 

Вие може да участвате:

 

• ако управлявате средна или голяма компания според класификацията, дадена от ЕС – с 50 или повече служители и/или годишен оборот от дейността над 20 млн. лева;

• ако сте мениджър на висше управленско ниво в сегашната ви фирма в продължение на поне две години;

• ако прекарвате поне половината от работното си време в България.

 

 Всички участници ще бъдат оценявани на база на три групи критерии:

 

• финансови показатели;

• добри управленски практики;

• личностни характеристики на кандидата.

 

Повече за методологията може да научите тук.

 

На първия етап през месец юни кандидатите ще могат да изпращат документи за участие. По време на втория етап от участниците ще се очаква предоставяне на допълнителна информация, на базата на която през месец септември ще бъдат обявени десетимата финалисти в конкурса. Техните личностни характеристики ще бъдат оценени на базата на интервюта, проведени с тях и техни служители.

E-mail:

Парола: