Ваньо Алексиев

Ваньо Алексиев

управител и собственик, „Глобал Биомет” ООД и „Биомет” ЕООД

Ваньо Алексиев е управител и собственик на „Глобал Биомет” ООД и „Биомет” ЕООД. Завършил е Електронна техника в УНСС и има следдипломна квалификация по Международни икономически отношения.

Виолина Маринова

Виолина Маринова

председател на УС и главен изпълнителен директор, "Банка ДСК"

Виолина Маринова е председател на УС и главен изпълнителен директор на банка ДСК. Завършила е финанси и кредит във ВФСИ „Димитър Ценов”, Свищов. Специализирала е комплексно банково обслужване на населението от ДСК в УНСС и мениджмънт, маркетинг, бизнес комуникации, финанси и счетоводство в Института по мениджмънт и маркетинг в София. Работи повече от 30 години в ДСК, като заема редица ръководни постове. Председател е на Асоциацията на банките в България и член на НС на пенсионноосигурителна компания „ДСК Родина”. Член е на СД на „Банксервиз”.

Димитър Илчев

Димитър Илчев

главен мениджър и председател на Надзорния съвет, „Евромаркет Груп”

Димитър Илчев е главен мениджър и председател на Надзорния съвет на „Евромаркет Груп”. Завършил е Инженерен строителен институт, Русия със специалност Промишлено и гражданско строителство. Работил е като експерт в строителната дирекция на „Контролно заваръчни устройства”. Основател е на фондация „Ерена”.

Захариас Коцибос

Захариас Коцибос

изпълнителен директор, GLOBUL

Харис Коцибос е изпълнителен директор на GLOBUL. Завършил е Електроинженерство в Атинския технически университет и има магистърска степен по бизнес администрация от Университета Дърман във Великобритания. Работил е в Procter & Gamble Гърция, а по-късно е назначен за Маркетинг директор в Unifon/Vodafone и Gr. Sarantis. В периода 2002-2008 г. Коцибос последователно заема длъжностите търговски директор в O.T.E. International, главен търговски директор в Armentel и Търговски директор в OTEGlobe. Женен, с едно дете.

Зоя Паунова

Зоя Паунова

изпълнителен директор, „Астра Зенека Ю Кей Лтд”

Зоя Паунова е изпълнителен директор на „Астра Зенека Ю Кей Лтд”. Завършила е магистратура по фармация в Медицинска академия, София със специализация “Организация и оптимизация на фармацевтичното дело”. Има диплома от Yale University, Америка и от INSEAD, Франция. Преди да постъпи на тази длъжност е работила във „Фармахим”, ICI България и „Зенека България”. Член е на борда на „Български форум на бизнес лидерите”, „Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България”, „European Round Table Branch in Bulgaria” и на КРИБ.

 123 

E-mail:

Парола: